МАН-ын удирдлагуудын бичлэг хуурамч эвлүүлэг байсныг тогтоожээ