Засаглалыг засаж болно. Харин АН-ыг засаж чадах уу!!!