Нэр дэвшигч Р.Булгамаагийн сонгуулийн штабын гэрийг шатаажээ