​“Дөрвөн бэрх” байхаар энэ дөрвийг сонгочих юмсан!