Аймагтаа УИХ-ын гишүүнээс дутахгүй хөрөнгө оруулалт хийсэн Д.Доржпүрэвт Төв аймагчууд итгэл хүлээлгэж байна