Т.Пүрэвчулуун: Эрүүл мэндийг нэгнийгээ гүтгэх улс төрийн шоу болгож байгаад харамсаж байна