Улстөрч гэж улс орныхоо төлөө ажиллаж, шийдэл гарган хэрэгжүүлж чаддаг хүнийг хэлнэ