АН-ынхан Монголчуудыг монголд нь сайхан амьдруулж чадахгүй