Ард иргэдийн төлөө хамгийн хүчтэй дуугардаг эмэгтэй нэр дэвшигчээ дэмжинэ