С.Үнэнгийн нэр хүндийг унагаахыг санаархсан үйлдэл