Ж.Энхбаяр: Элэгний хавдар, өвчлөл монголчуудын ядуурлын шалтгаан болж байна