МАН эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтыг хоёр дахин нэмнэ