АН-ын дарга Монголд анх удаа онгоцоор сурталчилгаагаа хийж байна