Ерөнхийлөгч хөрш орнуудын тэргүүн нарын дээд түвшний уулзалтад оролцоно