Э.Бат-Үүлийн эсрэг сурталчилгаа хийсэн залуусын өмнөөс С.Оюун уучлал гуйлаа