Нэр дэвшигчийн гомдлоор 11 сайт хаагдах дээрээ туллаа