“Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр”-ийн үлдэгдэл санхүүжилтийг шийдвэрлэв
Нийслэлийн Засаг дарга “Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөрийн үлдэгдэл санхүүжилтийг шийдвэрлэх тухай”  захирамж гаргалаа.

Захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015-2016 онд санхүүжүүлэх орон сууцны хөтөлбөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Шинэ суурьшлын бүсийг хөгжүүлэх урьдчилсан судалгаа, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийн жагсаалтыг нэгдүгээр, Иргэдийн оролцоотой газар шинэчлэн зохион байгуулах төслийн талбарын судалгаа, барилгажилтын зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийн жагсаалтыг хоёрдугаар, Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын судалгаа хийх, барилгын эх загвар зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийн жагсаалтыг гуравдугаар, Нийслэлийн орон сууцны нэгдсэн судалгаа, мэдээллийн сан байгуулах зөвлөхийн ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийн жагсаалтыг дөрөвдүгээр, Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэл санхүүжилтийн жагсаалтыг тавдугаар хавсралтаар тус тус батлав.

Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст даалгалаа гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ. 

ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ УРЬДЧИЛСАН СУДАЛГАА,
ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА, ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, БАРИЛГАЖИЛТЫНТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН
ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖАГСААЛТ
 
 
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ГАЗАР ШИНЭЧЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН ТАЛБАРЫН СУДАЛГАА, БАРИЛГАЖИЛТЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХАЖЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖАГСААЛТ

 
 

  АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ  БАРИЛГЫН СУДАЛГАА ХИЙХ, БАРИЛГЫН ЭХ ЗАГВАР ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖАГСААЛТНИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ НЭГДСЭН СУДАЛГАА,
МЭДЭЭЛЛИЙН САН БАЙГУУЛАХ ЗӨВЛӨХИЙН АЖЛЫН
ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖАГСААЛТ


 
                             НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШААРДЛАГАТАЙ  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
САНХҮҮЖИЛТИЙН  ЖАГСААЛТ
 
Бусдад түгээх
  • gplus