Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг зарим ААН-н тусгай зөвшөөрлийг цуцлав
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулдаг зарим аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болголоо. Тус захирамжаар тусгай зөвшөөрлийг хуулийн хүчинтэй хугацаанд сунгуулаагүй, сүүлийн 24 сар буюу түүнээс дээш хугацаанд мэдээ тайлан ирүүлээгүй, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан, татан буугдсан, тусгай зөвшөөрлийг хуулийн хүчинтэй хугацаанд сунгуулаагүй, эмнэлэг сувилал, эмийн сан зэрэг 39 байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй боллоо. Эдгээр байгууллагын нэрсийг доорх хүстнэгтээс харна уу гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ
ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДҮҮД
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр Захирлын нэр Тусгай зөвшөөрлийн төрөл Тусгай зөвшөөрлөөр эзэмших үйлчилгээний чиглэл Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл
 1.  
Энхрий  ХХК Т.Ганзориг Эмнэлэг Эмэгтэйчүүдийн өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.03.24-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Тулга-Энэрэл ХХК Г.Баттулга Эмнэлэг Эмэгтэйчүүдийн өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.07.03-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй
 1.  
Сувданцөгц ХХК Ж.Ариунсанаа
 
Эмнэлэг Шүдний өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.06.27-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Танадент  ХХК Ц.Базаррагчаа
 
Эмнэлэг Шүдний өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2012.12.26-нд дууссан, сүүлийн 36 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Чандмань-Уул ХХК Б.Цэнд-Аюуш
 
Эмнэлэг Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.07.03-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Сүйтбуйлс ХХК Д.Баярмаа Эмнэлэг Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.05.08-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Төгс-Алтай ХХК Н.Тулга
 
Эмнэлэг Хүүхдийн өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.05.30-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
БЦЭХ ХХК Б.Цэнгэл Эмнэлэг Хүүхдийн өвчний оношилгоо, эмчилгээ, клиник лаборатори,  эхо оношлогоо Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.01.28-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Би Ди Эн Эй ХХК П.Нямсүрэн
 
Эмнэлэг Дотрын өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.01.28-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Тийм поларис ХХК Ц.Төмөр-Очир
 
Эмнэлэг Мэс заслын тусламж үйлчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.01.30-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Оточ одий ХХК М.Гончигжав, Эмнэлэг 10 ортой эмнэлэг Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.12.28-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Бөрт-Ирээдүй ХХК О.Амараа
 
Эмнэлэг Дотрын өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.12.03-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Алтантунжор ХХК А.Отгонцэцэг Эмнэлэг Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.12.26-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Гаптен ХХК Д.Дуламсүрэн Эмнэлэг Хүүхдийн өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.06.17-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Тайж транс ХХК Я.Болормаа Эмнэлэг Шүдний өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.12.17-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй,тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өөрөө хүсэлт гаргасан.
 1.  
Мондимете ХХК н.Гончигсүрэн Эмнэлэг КТГ-ийн оношилгоо, Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.12.13-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Амаб ХХК Д.Алтангэрэл Эмнэлэг Шүдний өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.11.29-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Булгандент ХХК Н.Пүрэвхүү Эмнэлэг Шүдний өвчний оношлогоо, эмчилгээ Сүүлийн 36 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
НЭМГ-ын 2015 оны хяналт, шалгалтад хамраагүй.
 1.  
Ач АУИС-ийн 
Ач хулан
Н.Баасанжав Эмнэлэг Шүдний өвчний оношилгоо, эмчилгээ Сүүлийн 36 сар мэдээ, тайлан ирүүлээгүй.
НЭМГ-ын  2014, 2015 оны хяналт шалгалтанд хамраагүй.
 1.  
Ар эрээн ХХК Ц.Тунгалаг
 
Эмнэлэг Шүдний өвчний оношлогоо, эмчилгээ 2015 оны хяналт шалгалтаар 41 оноо буюу D үнэлгээ авсан.
 1.  
МУИС-ийн ТБАГУТҮГ-ын Монданкүүк Ц.Ганцог Эмнэлэг Шүдний өвчний оношилгоо, эмчилгээ МУИС-ийн харъяа шүдний эмнэлгээ 2015.10.09-ний өдрөөс татан буулгасан тухай 2016.01.29-ний өдрийн 6/277 дугаар албан бичгээр мэдэгдсэн.
 1.  
Гоёмсог-Оптик ХХК А.Энхтүвшин
 
Эмнэлэг Нүдний хараа зүйн Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.03.01-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Бэстмадер ХХК Б.Пүрэвсүрэн Эмнэлэг Жирэмсэн эхчүүдэд дасгал хөдөлгөөн, хоолны зөвөлгөө өгөх Үйл ажиллааны чиглэл нь эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ биш.
 1.  
Билгүүн бьюти ХХК Э.Оюунсүрэн Эмнэлэг Арьс, БЗДХӨ-ний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2012.04.17-нд дууссан.
 1.  
Самандбадраа ХХК Л.Баттогтох Эмнэлэг Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.05.30-нд дууссан.
 1.  
Эрдэм-Инк ХХК М.Алтанцэцэг Эмнэлэг Чих хамар хоолойн өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.10.11-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Нандин мэдрэмж ХХК Л.Ариунаа Эмнэлэг Дотор, уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.10.11-нд дууссан.
 1.  
Бибилин ХХК
 
Н.Энхтуяа Эмнэлэг Дотор, эмэгтэйчүүд, уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.12.26-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Медбигбэн ХХК
 
Л.Аззаяа Эмнэлэг Дотор, мэс заслын өвчний оношилгоо, эмчилгээ, ЭХО оношилгоо, Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.02.08-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Дөрвөнмод ХХК Х.Гэлэгжамц Эмнэлэг Дотрын өвчний оношилгоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.04.30-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
БОГТХ ХХК Н.Гиймаа Эмнэлэг Эмэгтэйчүүдийнхавдрынүзлэг, оношлогоо, эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.03.16-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
ШТДБ ХХК
/Ариун-Үйлс/
Ш.Туяа Эмнэлэг Дотрын өвчний оношилгоо, зөвлөгөө Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2015.02.17-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Дөрвөл-Өлзий ХХК Б.Пүрэв Сувилал Сэргээн засал эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2012.03 сард дууссан.
 1.  
Уянмандал ХХК /Энхжин ЭМЭ/ Ё.Энхзул Сувилал Сэргээн засал эмчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2014.04.30-нд дууссан, сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Ренчиндаваа ХХК Г.Зулхүү Сувилал Сэргээн засал эмчилгээ Сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өөрөө хүсэлт гаргасан.
 1.  
Жойтав ХХК Н.Туул Сувилал Сэргээн засал эмчилгээ Сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өөрөө хүсэлт гаргасан.
 1.  
АСЭ ХХК Н.Энхтайван Сувилал Сэргээн засал эмчилгээ Сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өөрөө хүсэлт гаргасан.
 1.  
Киайгруп ХХК /Мөнхнаст/ Р.Раднаабазар Сувилал Сэргээн засал эмчилгээ Сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй.
 1.  
Шидэт рашаан ХХК Ю.Пүрэвсүрэн Эмийн сан Эм барих Сүүлийн 24 сар мэдээ тайлан ирүүлээгүй, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өөрөө хүсэлт гаргасан.
Бусдад түгээх
 • gplus

Сэтгэгдэл үлдээх

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд olloo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зvй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зvйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 772-01100 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдэлээ бичихХураах

тэмдэгтэнд багтааж бичнэ үү.
 • эмч 2016-06-06 02:31:15
  хөөрхий дээ
  119.40.103.130
  Мэдэгдсэн Хариулах