“Женко” тэргүүтэй бизнесмен улс төрчдөд захидал хүргүүлжээ