СХД-ийн гадна Засаг даргынхаа шийдвэрийг эсэргүүцсэн иргэд жагсаж байна