Ш.Пүрэвцэрэн: м2-ийн зөрүүгээр хохирсон иргэд ШӨХТГ-т хандаад тус олохгүй байна