“Монголын мистер-2015” тэмцээн зохион байгуулагдаж байна