Засгийн газрын 30 дугаар тогтоолын балгаар 100 мянга гаруй иргэн ажилгүй болох нь