Цэцэрлэг, сургуулиуд олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулахгүй байхыг зөвлөлөө