Луу, могой, морь, хонь жилтнүүдийн ноён нуруу, суудал, засал
Модон хонь жилд 12 жилтний ноён нуруу, суудал, засал

Луу жилтэн:

 
1916 оны гал луу жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Чогдэн жалва манал, Цэнд уншуул. Хуучин эд бүү ав. Мэнгэ голлосны засал хийлгэ.
Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Цагааншүхэрт уншуул. Хуучин эд бүү ав, газар ад хорлолоос сэрэмжил.
 
1928 оны шороон луу жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам тахиулж, даллага авахуул. Ногоон дарь эх, Юм уншуул. Бөө хүнээс болгоомжил. Зүрх, хийн өвчнөөс сэргийл.
Эм: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, даллага авахуул. Алтангэрэл, Цагааншүхэрт уншуул. Махны бузраас сэрэмжил.
 
1940 оны төмөр луу жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Цэнд, Сундуй уншуул. Үхэгсдийн үйлээс хол
бай.
Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Нити, Сундуй уншуул. Газар лусын хорлолоос сэргийл.
 
1952 оны усан луу жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Дарь эх, Юм, уншуул. Хуучин эд буү ав. Мэнгэ голлосны засал хийлгэ.
Эм: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, даллага авахуул. Алтангэрэл, Цэнд уншуул. Махны бузар, хүнээс хуучин эд бүү ав.
 
1964 оны модон луу жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Алтангэрэл, Түй мандал, Цагааншүхэрт уншуул.
Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. Алтангэрэл, Цэнд уншуул.
 
1976 оны гал луу жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. Цагаан шүхэрт, Хамчунагва уншуул.
Эм: Уууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Алтангэрэл, Гурван гүрэм, Цэнд уншуул. Ууланд авирахыг тэвч. Ослоос сэрэмжил.
 
1988 оны шороон луу жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Додь галсан, Цэнд уншуул. Мэнгэ голлосон тул мэнгэний засал хийлгэ.
Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, даллага авахуул. Газар шороо хөндөхийг цээрлэ. Мэнгэ голлосны засал хийлгэ.
 
2000 оны төмөр луу жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Сундуй, Цагааншүхэрт уншуул. Зүрхний өвчнөөс сэргийл.
Эм: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Ариунсан, Цагаан шүхэрт уншуул. Гэнэтийн ослоос болон махны бузраас сэргийл.
 
2012 оны усан луу жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Загджүсүм, Бумчин, Гомбын нүрзэд, Банзрагч, Сундуй уншуул. Өндөрт мацахыг цээрлэ.
Эм: Шороонд суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Гомбын нүрзэд, Түй мандал, Банзрагч, Сундуй уншуул.
 
Могой жилтэн:
 
1917 оны гол могой жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Улаан юм, Цэвэгмэдийн чого уншуул. Цагаан өнгийн эд бүү ав. Уушигны өвчнөөс сэрэмжил.
 
1929 оны шороон могой жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Гомбо, бурхан тахиулж, даллага авахуул. Юм, Доржнамжим уншуул. Элэгний өвчнөөс сэргийл. Хөх өнгийн эд ээлгүй.
 
1941 оны төмөр могой жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Догсум, Цэнд уншуул. Мэснээс болгоомжил, цагаан өнгийн эд ээлгүй.
 
1953 оны усан могой жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Цэвэгмэдийн чого уншуул. Газар шороо хөндөхийг тэвч.
 
1965 оны модон могой жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Догсүм, Часүм уншуул. Хурим хийгээд улайны газар бүү яв. Цагаан өнгийн эд ээл муутай.
 
1977 оны гал могой жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Банзрагч, Сундуй уншуул. Хөх өнгийн эд ээл муутай. Мод, газар хөндөхийг цээрлэ.
 
1989 оны шороон могой жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Догсүм, Цэвэгмэдийн чого уншуул. Цагаан өнгийн эд эдлэл ээл муутай. Уушигны өвчнөөс сэргийл
 
2001 оны төмөр могой жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Загдзүсүм, Бумчин уншуул. Хөх өнгийн эд эдлэл ээлгүй. Мод таслах, газар хөндөхийг цээрлэ.
 
2013 оны усан могой жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Сундуй уншуул. Цагаан өнгийн эдлэл ээлгүй. Хутга мэснээс хол бай.
 
Морь жилтэн:
 
 1918 оны шороон морь жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Намсрай бурхан тахиулж, хишиг даллага авахуул. Улаан юм, Цэвэгмэдийн чого, Цэдүв уншуулж, 1000 сац талби, газрын ад хорлолоос сэрэмжил.
Эм: Огторгуйд суусан. Чойжоо, Намсрай, бурхан тахиулж хишиг даллага авахуул. Улаан юм, Цэвэгмэдийг чого, Алтангэрэл, Цэдүв уншуул. Тархи толгойны өвчнөөс сэргийл.
 
1930 оны төмөр морь жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж хишиг даллага авахуул. Алтангэрэл, Юм, Цэвэгмэдийн чого, Гурвангүрэм, Шүхэртийн догжур уншуул. Махны бузраас цээрлэ.
Эм: Хийд суусанч Лхам бурхан тахиулж Дарь-Эх, Жамбал, Зүгдор, Сундуй, Шүхэртийн догжур уншуул. Зүрх, хий өвчнөөс сэрэмжил.
 
1942 оны усан морь жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Нити, Дарь-Эх, Саянянбо, 1000 сая Шүхэртийн догжур уншуул.
Эм: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Алтан гэрэл, Намхай нянбо, Цэдүв уншуул. Толгойн өвчнөөс сэргийл.
 
1954 оны модон морь жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Ширнэн, Цагаан шүхэрт, Ариунсан уншуул. Ууланд явах, мод чулуу хөндөхийг тэвч.
Эм: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Цэнд, Цагаан шүхэрт, Сундуй, Улаан юм, Ширнэн, Зүгдор уншуул. Бөө хүнээс болгоомжил.
 
1966 оны гал морь жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Нити, Жамбал цанжод, Цэдүв, 1000 сац уншуул. Амьтны амь бүү тасал.
Эм: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Додьгалсан, Алтангэрэл, Намхайнянбо, Жамбалцанжод, Цэдүв, Шүхэртийн догжур уншуул.
 
1978 оны шороон морь жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Гомбо, Намсрай бурхан тахиулж, Алтангэрэл, Ариунсан, Түй мандал, Шүхэртийн догжур уншуул. Ан гөрөө авлахыг тэвч.
Эм: Хийд суусан. Лхам, Намсрай бурхан тахиулж, Дарь-Эх, Цэнд Сундуй, Цэдүв, Цагаан шүхэрт уншуул. Зүрх, хийн өвчнөөс сэргийл.
 
1990 оны төмөр морь жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Нити, Харшүхэрт, Саянянбо, 1000 сац, Гурвангүрэм, Ширнэн, Шүхэртийн догжур уншуул. Газар шороо хөндөхийг цээрлэ.
Эм: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Додь галсан, Алтангэрэл, Намхайнянбо, Цэвэгмэдийн чого уншуул. Өндөрт мацахыг цээрлэ.
 
2002 оны усан морь жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Загдзүсүм, Гомбын нүрзэд, Банзрагч, Сундуй уншуул. Ан гөрөө авлахыг цээрлэ.
Эм: Хийд суусан. Бумчин, Гомбын нүрзэд, Банзрагч, Сундуй уншуул. Эрүүл бус хүнээс болгоомжил.
 
2014 оны модон морин жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Цагааншүхэрт, Сундуй, Дарь-Эх, Гомбын нүрзэд, Банзрагч уншуул.
Эм: Огторгуйд суусан. Бумчин, Түй мандал уншуул. Cap бүрийн эхэнд Дашдондов, Дашзэвэг найман гэгээн уншуул.
 
Хонь жилтэн:
 
1919 оны шороон хонь жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Ширнэн, Сундуй, Цагаан шүхэрт уншуул. Улаан өнгийн эд бүү ав, хурим найранд бүү яв.
Эм:Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж,Алтангэрэлийн даллага авахуул. Хар өнгийн эд бүү ав.
 
1931 оны төмөр хонь жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Гурвангүрэм, Цэнд, Ширнэн уншуул. Хар өнгийн эд ээлгүй. Жил орж байгаа тул Банзрагч, Цэнд уншуул.
Эм: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуулж, Сундуй, Цэнд, уншуул. Толгой цээжний өвчнөөс сэргийл.
 
1943 оны усан хонь жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Ширнэн, Цэнд уншуул. Газар лусын хорлолоос сэргийл. Улаан өнгийн эд бүү ав.
Эм: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиул. 73-ны жил орж байгаа тул Найман гэгээн, Банзрагч уншуул. Ус лусаас хол бай. Хар өнгийн эд бүү ав.
 
1955 оны модон хонь жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Жадамба, Лусын сан, Ширнэн уншуул. Хурим найр, хах өнгийн эдээс бузартана.
Эм: Галд суусан. Лхам бурхан тахиул. 61-ний жил орж байгаа тул Цагаан дарь эх уншуул.
 
1967 оны гал хонь жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. 49-ний жил орж байгаа тул Юм, Алтангэрэл уншуул.
Эм: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж Лусын сан, Жадамба уншуул. 49-ний жил орж байгаа тул Алтангэрэл уншуул.
 
1979 оны шороон хонь жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиул. Хар өнгийн эд бүү ав. 37- ны жил орж байгаа тул Нити, Юм Нанжад дүвтэв олонтаа уншуул. Эм: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Түй мандал уншуул. 37-ны жил орж байгаа тул Нити, Юм Нанжад дүвтэв олонтаа уншуул.
 
1991 оны төмөр хонь жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам бурхан тахиул. Улаан өнгийн эдлэл ээлгүй. 25-ны жил орж байгаа тул Банзрагч, Догсүм уншуул.
Эм: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиул. Хар өнгийн эдлэл ээлгүй. 25-ны жил орж байгаа тул Банзрагч, Цэнд уншуул.
 
2003 оны усан хонь жилтэн
Эр: Усанд суусан. Загдзүсүм, Бумчин уншуул. Хар өнгийн эд бүү ав. 13-ны жил орж байгаа тул Найман гэгээн, Усан балин уншуул. Эм: Галд суусан. Бумчин уншуул. Улаан өнгийн эд бүү ав. 13-ны жил орж байгаа тул Найман гэгээн уншуул.
Бусдад түгээх
  • gplus

Сэтгэгдэл үлдээх

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд olloo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зvй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зvйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 772-01100 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдэлээ бичихХураах

тэмдэгтэнд багтааж бичнэ үү.
  • МОСКВАД СУУГАА МОНГОЛ 2015-02-20 16:44:16
    Дэлхийн бөмбөрцгийг тойрон суугаа Монголчууддаа XVII жарны Галзууруулагч хэмээгч Модон хонь жилийн Сар шинийн баярын мэндийг “Москвад суугаа Монгол”-оос дэв...