Модон хонь жилд 12 жилтний ноён нуруу, суудал, засал /бич, тахиа, нохой, гахай/
Модон хонь жилд 12 жилтний ноён нуруу, суудал, засал

Бич жилтэн:

 
1920 оны төмөр бич жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Цагаан шүхэрт, Ширнэн, Дарь-Эх уншуул. Зүрх ний болон хийн өвчнөөс сэргийл.
Эм: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Цагаан шүхэрт, Ширнэн, Цэдүв уншуул. Улаан идээний бузраас сэргийл
 
1932 оны усан бич жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Намхайнянбо, Цагааншүхэрт, Цэнд уншуул. Толгойн өвчнөөс сэргийл.
Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Нити, Ширнэн уншуул. Газар шороо хөндөх цээртэй.
 
1944 оны модон бич жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Цагаан шүхэрт, Ширнэн, Цэдүв уншуул, эрүүл бус хүн, мөн бөө хүнээс болгоомжил.
Эм: Ууланд суусан. Урд зүгт овоо босго. Гомбо бурхан тахиулж, Алтангэрэл, Ариунсан, Цагааншүхэрт, Сундуй уншуул. Махны бузраас сэргийл.
 
1956 оны гал бич жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Алтангэрэл, Цагаан шүхэрт уншуул. Толгойн өвчнөөс сэргийл.
Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Нити, Түй мандал уншуул. Газар шороо хөндөх, улайны үйлээс хол бай.
 
1968 оны шороон бич жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Дарь-Эх, Юм, Сундуй, Цагааншүхэрт уншуул. Эрүүл бус болон бөө хүнээс болгоомжил. Эм: Ууланд суусан. Гомбо, Намсрай бурхан тахиулж, Ариунсан, Жамбалцанжод, Цагаан шүхэрт уншуул. Махны бузраас сэргийл.
 
1980 оны төмөр бич жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Алтангэрэл, Цагаан шүхэрт уншуул. Өндөрт мацахыг цээрлэ.
Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Цэнд, Норжүнмасүн, Зүгдор, Шүхэртийн догжур уншуулж, 1000 саци тавиул.
 
1992 оны усан бич жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Түй мандал, Цагаан шүхэрт уншуул. Бөө хүнээс болгоомжил.
Эм: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Түй мандал, Ариун сан, Норжүнмасүн уншуул. Ослоос сэрэмжил.
 
2004 оны модон бич жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Банзрагч уншуул. Хишиг даллага авахуул. Өндөрт мацахыг цээрлэ.
Эм: Шороон суусан. Түй мандал, Банзрагч, Бумчин, Гомбын нүрзэд уншуул. Газар шороо хөндөхөд цээртэй.
 
Тахиа жилтэн:
 
1921 оны төмөр тахиа жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Гомбо, Далха бурхан тахиулж, Банзрагч, Сундуй, Лүмбүмгарав уншуул. Хөх өнгийн эдлэл ээлгүй.
 
1933 оны усан тахиа жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Цэнд, Цэдүв уншуул. Цагаан өнгийн эд бүү ав.
 
1945 оны модон тахиа жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Гомбо бурхан тахиул. Ширнэн, 1000 саци тавиул. Элэг, дэлүүний өвчнөөс сэргийл. Хөх өнгийн эд ээлгүй.
 
1957 оны гал тахиа жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо бурхан тахиулж, заслын Найман ном, Найман гэгээн, уншуул. Хутга мэсний үйлээс болгоомжил.
 
1969 оны шороон тахиа жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Намсрай бурхан тахиулж, Банзрагч, Нити, Сундуй уншуул. Хөх өнгийн эд ээлгүй. Газар шороо хөндөхийг цээрлэ.
 
1981 оны төмөр тахиа жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Догсүм, Чогжүмүнсэл, Цэдүв уншуул. Цагаан өнгийн эдлэл ээлгүй. Хутга мэснээс болгоомжил.
 
1993 оны усан тахиа жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Гомбо тахиулж, Банзрагч, Нити, Сундуй уншуул. Хөх өнгийн эд ээлгүй. Газар шороо хөндөхийг цээрлэ.
 
2005 оны модон тахиа жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Гомбын нүрзэд, Банзрагч. Цагаан өнгийн эдлэл ээлгүй. Уушиг, цээжний өвчнөөс болгоомжил.
 
Нохой жилтэн:
 
1922 оны усан нохой жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Алтангэрэл, Цэнд, Цагаан шүхэрт уншуул. Улаан идээний бузар, хүүрийн газар явахыг тэвч.
Эм: Хийд суусан. Сундуй, Бурхан багшийн налчиг, Алтангэрэл уншуул. Эрүүл бус хүнээс болгоомжил. Зүрхний өвчнөөс сэргийл.
 
1934 оны модон нохой жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Нити, Саянянбо уншуул. Үхэгсдийн үйлд оролцож болохгуй. Мэнгэ голлосны засал хийлгэ.
Эм: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Алтангэрэл, уншуул. Мэнгэ голлож байгаа тул мэнгэний засал хийлгэ.
 
1946 оны гал нохой жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуулж. Ширнэн. Шүхэртийн догжур уншуул. Махны бузраас сэрэмжил.
Эм: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж Дарь-Эх, Юм, Гурван гүрэм, Цэдүв уншуул. Бөө хүнээс сэрэмжил.
 
1958 оны шороон нохой жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Цагааншүхэрт, Хамчу нагву уншуул. Газар хөндөхийг цээрлэ.
Эм: Огторгуйд суусан. Чойжоо, Намсрай бурхан тахиулж, Цагаан шүхэрт уншуул.
 
1970 оны төмөр нохой жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Алтангэрэл, Ариун сан уншуул. Ан гөрөө хийхийгтэвч. Мэнгэ голлосны засал хийлгэ.
Эм: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Намхайнянбо уншуул. Өндөрт мацахыг цээрлэ.
 
1982 оны усан нохой жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Нити уншуул. Газар шороо хөндөхийг цээрлэ. Эм: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. Оршуулгын газар бүү оч. Мэнгэ голлосны заеал хийлгэ.
 
1994 оны модон нохой жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, хишиг даллага авахуул. Ариунсан, Юм уншуул. Ан гөрөө хийхийг тэвч.
Эм: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Цэнд, Сундуй уншуул. Эрүүл бус болон бөө хүнээс болгоомжил.
 
2006 оны гал нохой жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Загд жүсүм, Бумчин, Гомбын нүрзэд уншуул. Газар шороо хөндөхийг цээрлэ. Мэнгэ голлосны засал хийлгэ.
Эм: Огторгуйд суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Г омбын нүрзэд уншуул. Мэнгэ голлосон тул мэнгэний засал хийлгэ.     
 
Гахай жилтэн:
 
1923 оны усан гахай жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам, Далх бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. Жадамба уншуул, Хар өнгийн эд ээл муутай.
Эм: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, хишиг даллага авахуул. Ширнэн, Цэнд уншуул. Улаан өнгийн эд эдлэл ээл муутай.
 
1935 оны модон гахай жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Алтэнгэрэлийн даллага авахуул. Сундуй, Ширнин уншуул. Улаан өнгийн эдлэл бүү ав.
Эм: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Жадамба, Цэнд уншуул. Хар өнгийн эд, ус лусаас болгоомжил.
 
1947 оны гал гахай жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Түй мандал, Шүхэртийн догжур, Цэдүв уншуул. Хар өнгийн эдлэл болон бөөр бэлхүүсний өвчнөөс сэргийл.
Эм: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Түй мандал, Шүхэртийн догжур, Цэдүв уншуул. Толгой цээжний өвчнөөс сэргийл.
 
1959 оны шороон гахай жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам, Намсрай бурхан тахиулж, даллага авахуул. Шүхэртийн догжур, Сундуй, Цэнд уншуул.
Эм: Усанд суусан. Лхам, Намсрай бурхан тахиул. Лусын сан, Жадамба уншуул. Бөөр бэлхүүсний өвчин, ус лусаас болгоомжил.
 
1971 оны төмөр гахай жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, буян хишгийн даплага авахуул. Жадамба уншуул. Хар өнгийн эд эдлэл ээл муутай.
Эм: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, хишиг даллага авахуул. Түй мандал, Жадамба уншуул. Толгой цээжний өвчнөөс сэргийл.
 
1983 оны усан гахай жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Улаан өнгийн эд эдлэл ээлгүй.
Эм: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж Жадамба, Лусын сан уншуул. Хар өнгийн эдлэл ээлгүй. Бөөр, бэлхүүсний өвчнөөс сэргийл.
 
1995 оны модон гахай жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. Лусын сан, Цэнд уншуул. Хар өнгийн эд эдлэл, ус лусаас болгоомжил.
Эм: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. Жадамба, Цэнд уншуул, улаан өнгийн эд ээл муутай.
 
2007 оны гал гахай жилтэн
Эр: Галд суусан байна. Загдзүсүм, Бумчин уншуул. Толгой цээжний өвчин болон улаан өнгийн эд эдлэл ээл муутай.
Эм: Усанд суусан. Сундуй, Банзрагч уншуул. Хар өнгийн эд эдлэл, бөөр, бэлхүүсний өвчнөөс сэргийл. Ус лусаас болгоомжил.
 
Бусдад түгээх
  • gplus

Сэтгэгдэл үлдээх

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд olloo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зvй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зvйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 772-01100 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдэлээ бичихХураах

тэмдэгтэнд багтааж бичнэ үү.
  • 1958.mn 2015-02-18 02:33:03
    өнөөдөр зарахад бэлэн 6000 орчим орон сууц-н мэдээлэл манай www.1958.mn - д байна. та өөрийн хэрэгцээнд нийцсэн байрыг манайхаас сонгоорой!