Модон хонь жилд 12 жилтний ноён нуруу, суудал, засал /хулгана, үхэр, бар, туулай/
Модон хонь жилд 12 жилтний ноён нуруу, суудал, засал

Хулгана жилтэн:

 
1924 оны модон хулгана жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Тархи толгойны өвчнөөс сэргийл.
Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиул. Алтангэрэлийн даллага авахуул. Нити, Цэдүв уншуул. Лус савдгийн хорлолоос сэрэмжил.
 
1936 оны гал хулгана жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Дарь эх, Цагаан шүхэрт, Сундуй уншуул. Зүрх ний болон хийн өвчнөөс сэргийл.
Эм: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Цагааншүхэрт, Ширнэн, Ариун сан уншуул. Махны бузраас сэргийл.
 
1948 оны шороон хулгана жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Намсрай бурхан тахиулж, даллага авахуул. Алтангэрэл, Жамбалцанжод уншуул. Толгойн өвчнөөс сэргийл.
 Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, даллага авахуул. Нити, Саянинбо уншуул. Газар шороо хөндөхийг цээрлэ.
 
1960 оны төмөр хулгана жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж буян хишгийн даллага авахуул. Дарь Эх, Юм уншуул. Зүрхний өвчнөөс сэргийл.
Эм: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. Алтангэрэл, Ариун сан уншуул. Махны бузраас сэргийл.
 
1972 оны усан хулгана жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, Алтангэрэл, Намхайнянбо уншуул. Өндөрт мацахыг цээрлэ.
Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, хишиг даллага авахуул. Нити, Ширнэн уншуул. Газар шороо хөндөхийг цээрлэ.
1984 оны модон хулгана жилтэн
Эр: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. Түй мандал, Жамбалцанжод, Цагааншүхэрт уншуул.
Эм: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. Түй мандал, Сундуй уншуул. Гэнэтийн ослоос сэрэмжил.
 
1996 оны гал хулгана жилтэн
Эр: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. Өндөрт мацахыг цээрлэ.
Эм: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, буян хишгийн даллага авахуул. 1000 саци тавь. Газар шороо хөндөхийг цээрлэ.
 
2008 оны шороон хулгана жилтэн
Эр: Хийд суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Гомбын нүрзэд уншуул. Зүрхний болон хийн өвчнөөс сэргийл.
Эм: Ууланд суусан. Загдзүсүм, Бумчин уншуул. Гэнэтийн ослоос болон улаан махны бузраас сэргийл.

Үхэр жилтэн:
1925 оны модон үхэр жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо бурхан тахиулж хишиг даллага авахуул. Заслын найман ном, Цэнд, Сундуй уншуул. Уушиг, зүрхний өвчнөөс болон хутга мэснээс сэрэмжил. Хуучин эд хувцас бүү ав.
 
1937 оны гал үхэр жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, хишиг даллага авахуул. Банзрагч, Цэнд, Цэдүв, Сундуй уншуул. Элэг, дэлүүний өвчнөөс сэргийл. Хөх өнгийн эд эдлэл ээлгүй. Хурим найрны үйлд бүү оролц.
 
1949 оны шороон үхэр жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо, Намсрай бурхан тахиулж, Заслын найман ном, Дашзэвэг найман гэгээн, Сундуй уншуул. Уушиг цээжний өвчнөөс сэргийлж, хутга мэсний үйлээс болгоомжил.
 
1961 оны төмөр үхэр жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Хийморийн дарцаг хийсгэ, Мэнгэ голлосны засал хийлгэ.
 
1973 оны усан үхэр жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо бурхан тахиулж, заслын найман ном, Дашзэвэг найман гэгээн уншуул. Цагаан өнгийн эд эдлэл, цээжний өвчнөөс сэргийл.
 
1985 оны модон үхэр жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Банзрагч, Сундуй, уншуул. Хөх өнгийн эд эдлэл ээл муутай.
 
1997 оны гал үхэр жилтэн
Эр, эм: Төмөрт суусан. Гомбо, Намсрай бурхан тахиулж, Часүм, Юм уншуул. Цагаан өнгийн эд ээлгүй. Мэнгэ голлосны засал хийлгэ.
 
2009 оны шороон үхэр жилтэн
Эр, эм: Модонд суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Гомбын нүрзэд уншуул. Хөх өнгийн эд ээлгүй бөгөөд элэгний өвчнөөс сэргийл.
 
 Бар жилтэн:
 
1926 оны гал бар жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, даллага авахуул. Нити, Түй мандал уншуул. Лус савдгийн хорлолоос сэрэмжил.
Эм: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, даллага авахуул. Алтангэрэл, Түй мандал, Ширнэн уншуул.
1938 оны шороон бар жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Гомбо, Намсрай бурхан тахиулж, Алтангэрэл, Цагаан шүхэрт уншуул. Улаан идээний бузраас сэргийл.
Эм: Хийд суусан. Лхам, Намсрай бурхан тахиул. Юм, Чогжумүнсэл, Сундуй, Цагааншүхэрт, Ширнэн уншуул.
 
1950 оны төмөр бар жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, даллага авахуул. Саянинбо, Нити уншуул. Газар шороо хөндөх цээртэй.
Эм: Огторгуйд суусан. Чойжоо бурхан тахиулж, даллага авахуул. Алтангэрэл, Намхайнянбо уншуул. Толгойн өвчнөөс сэргийл.
 
1962 оны усан бар жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Цэнд, Сундуй уншуул. Ан авлахыг тэвч. Махны бузраас сэргийл.
Эм: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Дарь Эх, Юм уншуул. Хурим найр, улайны газар бүү ав.
 
1974 оны модон бар жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Жамсран бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Нити уншуул. Газар шороо, мод бут хөндөхийг
цээрлэ.
Эм: Огторгуйд суусан: Чойжоо бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Цэдүв уншуул. Өндөрт мацахыг цээрлэ.
 
1986 оны гал бар жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Гомбо бурхан тахиулж, даллага авахуул. Алтангэрэл, Ариунсан уншуул. Ан гөрөө авлахыг цээрлэ.
Эм: Хийд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Юм, Түй мандал, уншуул. Эрүүл бус хүн болон бөө хүнээс болгоомжил.
 
1998 оны шороон бар жилтэн
Эр: Шороонд суусан. Жамсран, Намсрай бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Нити уншуул. Газар шороо хөндөхийг цээрлэ.
Эм: Огторгуйд суусан. Намсрай бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Өндөрт мацахыг цээрлэ.
 
2010 оны төмөр бар жилтэн
Эр: Ууланд суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Гомбын нүрзэд, Банзрагч уншуул. Уул хаданд авирахыг тэвч.
Эм: Хийд суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Гомбын нүрзэд, Сундуй, Банзрагч уншуул. Бөө хүнээс болгоомжил. 
 
Туулай жилтэн:
 
1915 оны модон туулай жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Түй мандал, Лусын сан, Жадамба уншуул. Хар өнгийн эд авах, ус лусаас болгоомжил.
Эм: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Цэнд, Сундуй, Жадамба уншуул. Улаан өнгийн эд эдлэл ээл муутай.
 
1927 оны гал туулай жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам тахиулж, даллага авахуул. Цэнд, Сундуй, Жадамба уншуул. Улаан өнгийн эд ээлгүй. Зүрхний болон хийн өвчнөөс сэргийл.
Эм: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Лусын сан, Жадамба уншуул. Хар өнгийн эд ээлгүй, ус лусаас болгоомжил.
 
1939 оны шороон туулай жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Жадамба, Лусын сан уншуул. Хар өнгийн эд эдлэл ээл муутай. Ус, лусаас болгоомжил.
Эм: Галд суусан. Намсрай бурхан тахиулж, Жадамба, Цэнд уншуул. Улаан өнгийн эд эдлэл ээл муутай.
 
1951 оны төмөр туулай жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Цэнд, уншуул. Улаан өнгийн эд эдлэлээс сэргийл.
Эм: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Лусын сан, Жадамба уншуул. Хар өнгийн эд ээл муутай.
 
1963 оны усан туулай жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, Алтангэрэлийн даллага авахуул. Норжүнмасүн, Цэнд уншуул. Хар өнгийн эд ээл муутай. Эм: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Жадамба, Сундуй уншуул. Улаан өнгийн эдээс болгоомжил.
 
1975 оны модон туулай жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам, бурхан тахиулж, даллага авахуул. Цэнд, Жадамба уншуул. Улаан өнгийн эдлэл ээлгүй.
Эм: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Лусын сан уншуул. Хар өнгийн эдлэл ээлгүй. Ус, лусаас болгоомжил.
 
1987 оны гал туулай жилтэн
Эр: Усанд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Жадамба, Түй мандал уншуул. Бөөрний өвчнөөс сэргийл. Хар өнгийн эд бүү ав.
Эм: Галд суусан. Лхам бурхан тахиул. Түй мандал, Цэнд, Сундуй уншуул. Толгой цээжний өвчнөөс сэргийл. Улаан өнгийн эд бүү ав.
 
1999 оны шороон туулай жилтэн
Эр: Галд суусан. Лхам бурхан тахиулж, даллага авахуул. Цэнд, Чогжумүнсэл уншуул. Улаан өнгийн эдлэл ээл муутай.
Эм: Усанд суусан. Намсрай бурхан тахиулж, даллага авахуул. Лүмбүмгарав, Шүхартийн догжур уншуул. Хар өнгийн эдлэл ээл муутай.
 
2011 оны төмөр туулай
Эр: Усанд суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Гомбын нүрзэд уншуул. Хар өнгийн эд бүү ав. Бөөрний өвчнөөс сэрэмжил.
Эм: Галд суусан. Загдзүсүм, Бумчин, Гомбын нүрзэд уншуул. Улаан өнгийн эд бүү ав. Толгойн өвчнөөс сэргийл.   
Бусдад түгээх
  • gplus

Сэтгэгдэл үлдээх

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд olloo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зvй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зvйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 772-01100 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдэлээ бичихХураах

тэмдэгтэнд багтааж бичнэ үү.